Zaken melden als bank? Alleen nog online

Het melden van een mogelijke zaak bij Stichting Tuchtrecht Banken dient te gebeuren via de website. Vanwege kleine problemen van technische aard was het tot zeer recent niet voor iedereen mogelijk online zaken te melden. Daarom werden sommige zaken per email gemeld of per post. Per heden kan het melden van zaken echt alleen nog maar via de website.

De technische problemen zijn opgelost. Het besloten meldgedeelte van onze website www.tuchtrechtbanken.nl is nu voor alle browsers geschikt, met uitzondering van oude varianten van Internet Explorer (vanaf versie 10 en ouder). Deze oudere versies worden niet geaccepteerd in verband met mogelijke veiligheidsissues. Internet Explorer 10, en oudere versies, wordt nauwelijks nog gebruikt.

Online melden = sneller
Het grote voordeel van direct melden via ons online meldsysteem is dat wij de melding sneller kunnen verwerken, wat zorgt voor kortere behandel- en doorlooptijden. Dus: wie online meldt, weet sneller of de melding in behandeling zal worden genomen. Daar hebben zowel u als wij van Stichting Tuchtrecht Banken profijt van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *